Giới thiệu công nghệ xử lý nước MOFs

MOF là từ viết tắt của: Metal Organic Frameworks nghĩa là khung kim loại hữu cơ hay Khung cơ kim. Vật liệu MOFs được hình thành từ năm 1995 với cấu trúc tinh thể đầu tiên được gọi là vật liệu kim loại – hữu cơ MOFs do Giáo sư người Mỹ Omar M.Yaghi công bố, sau đó trở thành một trong những lĩnh vực nghiên cứu nổi bật trong hóa học vật lý và vật lý định lượng. Vật liệu MOFs đã và đang đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khoa học như: Lọc khí, Lưu trữ năng lượng, xử lý nước…

sản phẩm tiêu biểu

Bản tin mới