Giới thiệu

Vật liệu MOFs lọc hữu cơ

MOFs (Metal-Organic Frameworks) không chỉ có khả năng lọc kim loại nặng mà còn có thể được thiết kế để lọc các chất hữu cơ