Vật liệu MOFs lọc hữu cơ

MOFs (Metal-Organic Frameworks) không chỉ có khả năng lọc kim loại nặng mà còn có thể được thiết kế để lọc các chất hữu cơ từ nước hoặc môi trường. Dưới đây là một số điểm liên quan đến vật liệu MOFs trong việc lọc các chất hữu cơ: Linh Hoạt Thiết Kế: MOFs có … Đọc tiếp